Загальна інформація про кафедру

Кафедра випускає бакалаврів і магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за професійними спрямуваннями «Теплогазопостачання і вентиляція» та «Облаштування родовищ природних газів».

Студенти отримують необхідні знання з опалення, вентиляції, кондиціювання, гарячого водопостачання, теплопостачання, газопостачання, теплогенеруючих установок, пилогазоочисного і теплообмінного встаткування. Також студенти вивчають системи холодного водопостачання та водовідведення, будівельні конструкції, архітектуру, технологію будівельного виробництва, організацію будівництва, економіку, електротехніку. З першого року навчання студенти освоюють інформатику, системи автоматизованого проектування, комп’ютерне креслення, основи програмування та автоматизацію систем теплогазопостачання і вентиляції. На кафедрі існують спеціалізовані лабораторії для проведення лабораторних робіт та організації науково-дослідної діяльності студентів. В наявності також є клас дипломного проектування.

90% викладачів кафедри мають наукові ступені і звання, активно беруть участь в міжнародних конференціях, науково-дослідних розробках, проходять стажування на провідних підприємствах та у вищих навчальних закладах України.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

  • розробка нового та удосконалення існуючого газоспоживного устаткування, а також устаткування для спалювання низькокалорійних видів палива методом киплячого шару;
  • розробка методів та апаратів для високоефективного та енергозберігаючого пило- і газоуловлення в промисловості;
  • розробка та впровадження у виробництво енергозберігаючих технологій і енергоаудита;
  • удосконалення методик проектування та розробка нових теплозахисних огороджень громадських і промислових будівель;
  • розробка систем теплопостачання з використанням низькопотенційних та відновлюваних джерел енергії.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *