Череднік Артем Димитрійович

П.І.Б.Череднік Артем Димитрійович
Посада, вчена ступінь, вчене звання, урядові та галузеві нагороди МОНПосада: асистент Вчений ступінь:– кандидат технічних наук Вчене звання: – асистент Урядова нагорода:відсутні
Основна інформація: університет та рік закінчення, основні дисципліни (2-3 шт.), наукові інтереси (5-10 слів)Закінчив: Харківського національного університету будівництва та архітектури у 2011 р. Основні дисципліни: «Основи теплогазопостачання і вентиляції», Наукові інтереси: променеве опалення
Посилання на аккаунти в наукометричних базах (Scopus, WebofScience, Google академії)відсутні  
Основні публікації за напрямом