Чайка Юрій Іванович

П.І.Б.Чайка Юрій Іванович
Посада, вчена ступінь, вчене звання, урядові та галузеві нагороди МОНПосада: доцент Вчений ступінь:– кандидат технічних наук Вчене звання: – доцент Урядова нагорода:відсутні
Основна інформація: університет та рік закінчення, основні дисципліни (2-3 шт.), наукові інтереси (5-10 слів)Закінчив: Харківський інженерно-будівельний інститут у 1993 р. Основні дисципліни: «Особливості опалення громадський та промислових споруд», «Кондиціювання повітря» Наукові інтереси: опалення, теплофізика, кондиціонування повітря, холодопостачання, тепломасообмін в огороджувальних конструкціях будівель.
Посилання на аккаунти в наукометричних базах (Scopus, WebofScience, Google академії)Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=WSvo6tUAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7AZX8Vz-dYuJsqHuHNu1RheLWO_D6Nx_W1NkCJlidoIjPMcKfZFsyNvjjlBjHxkUzds3YKLWMEnNcCkl_FgWYs7u4ILmAsYO-sWXjMdl-590wQlY6ShMDunThRA1HG7DYOxU-Z
Основні публікації за напрямом