Спеціальність 144

За спеціальністю 144 підготовка бакалаврів. Термін навчання для бакалаврів 4 роки, для магістрів 1,5 роки.

Заняття проводяться у формі лекцій, лабораторних та практичних занять, в тому числі з використанням сучасної мультимедійної техніки у вигляді презентацій. Перевірка знань здійснюється шляхом виконання індивідуальних, курсових робіт та проектів, а також за допомогою тестувань, заліків та екзаменів. Навчання бакалавра завершується захистом бакалаврських робіт, а у магістрів – магістерських робіт.

Частина аудиторних занять і виробнича практика студентів проводяться на філіях кафедри у КП “Харківські теплові мережі” та АТ “Шебелинкагазвидобування”. Науково-виробничу практику студенти проходять як в УкрНДІгазі, так і на виробничих підприємствах нафтогазового комплексу східного регіону (ГПУ “Харківгазвидобування”, ГПУ “Шебелинкагазвидобування”, ГПУ “Полтавагазвидобування”).

Філії кафедри також є базовими підприємствами, куди розподіляються наші випускники. На філіях кафедри викладачі постійно здійснюють підвищення кваліфікації шляхом стажування, результати якого впроваджуються в навчальний процес і використовуються в курсовому та дипломному проектуванні.

Виховна робота зі студентами здійснюється кураторами учбових груп. Стан учбово-виховного процесу постійно контролюється завідуючим кафедрою та деканатом.

Навіть пандемія 2020 року не змогла завадити навчальному процесу.