Свинаренко Максим Сергійович

П.І.Б.Свинаренко Максим Сергійович
Посада, вчена ступінь, вчене звання, урядові та галузеві нагороди МОНПосада: доцент Вчений ступінь:– кандидат технічних наук Вчене звання: – доцент Урядова нагорода:відсутні
Основна інформація: університет та рік закінчення, основні дисципліни (2-3 шт.), наукові інтереси (5-10 слів)Закінчив: Харківський національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» у 2002 р. Основні дисципліни: «Аеродинаміка вентиляції», «Основи винахідництва», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Сучасне обладнання систем ОВ»; «Технологія ЗМР»; «Гідравлічні і аеродинамічні машини» Наукові інтереси: гідравлічні гасники пульсацій; аеродинамічні механізми та машини
Посилання на акаунти в наукометричних базах (Scopus, Web of Science, Google академії)відсутні
Основні публікації