Романтовський В’ячеслав Ігорович

П.І.Б.Романтовський В’ячеслав Ігорович
Посада, вчена ступінь, вчене звання, урядові та галузеві нагороди МОНПосада: доцент Вчений ступінь:Вчене звання: Нагороди: срібна медаль ВДНГ СРСР (1987 р.)
Основна інформація: університет та рік закінчення, основні дисципліни (2-3 шт.), наукові інтереси (5-10 слів)Закінчив: Харківський інженерно-будівельний інститут в 1979 р. Основні дисципліни: «Теплопостачання»; «Сантехобладнання будівель і споруд»; «Використання теплових вторинних енергоресурсів» Наукові інтереси:  модернізація та оптимізація систем теплопостачання, економія тепла, відновлювальна енергетика
Посилання на аккаунти в наукометричних базах (Scopus, Web of Science, Google академії)https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=tWlD9H4AAAAJ  
Основні публікації за напрямом