Редько Андрій Олександрович

П.І.Б.Редько Андрій  Олександрович
Посада, вчена ступінь, вчене звання, урядові та галузеві нагороди МОНПосада: професор Вчений ступінь:– доктор технічних наук Вчене звання: – професор Урядова нагорода: Лауреат стипендії Верховної Ради України для молодих вчених
Основна інформація: університет та рік закінчення, основні дисципліни (2-3 шт.), наукові інтереси (5-10 слів)Закінчив: Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури  у 2002 р. Основні дисципліни: «Газопостачання і раціональне використання природного газу», «Газопостачання»; «Теплогенеруючі установки» Наукові інтереси: використання відновлюваних джерел енергії, низкопотенційної енергії, тепломасообмін, термодинаміка
Посилання на аккаунти в наукометричних базах (Scopus, WebofScience, Google академії)Google Академія   https://scholar.google.com/citations?user=l8aSkAQAAAAJ&hl=en&oi=ao  ORCID: 0000-0003-2331-7273
Основні публікації за напрямом1. Mathematical modeling of complex heat transfer in a closed internal volume of a high-temperature radiant heater, BoZPE 2019;(2):137–145 2. «Чисельне дослідження процесу спалювання низькокалорійного газу в змішувальному повітронагрівачі.– Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі», Вип. 11, Київ, 2018. с. 87-94. 3. Оптимизация параметров тепловой сети при пониженном температурном графике Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. – Вип. 27. Київ: КНУБА, 2018. – 79с. 4. Влияние характеристик вихревого горелочного устройства на эффективность теплообмена в топке парового котла Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія», 2018. – № 2. – С.30-36. 5. Параметры тепловой сети при пониженном температурном графике Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. – Вип. 24. Київ: КНУБА, 2018. – 60с.