Півненко Юрій Олександрович

П.І.Б.Півненко Юрій Олександрович
Основна інформація: університет та рік закінчення, основні дисципліни (2-3 шт.), наукові інтереси (5-10 слів)Закінчив: Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2013 рік. Основні дисципліни: «Вентиляція та очищення вентиляційних викидів», «с/к очищення вентиляційних викидів Наукові інтереси: Спалювання низькосортних видів палива у топках котельних установок, низькопотенційна енергетика, термодинамічний аналіз.
Посилання1. Пивненко Ю. А. Исследование процесса сжигания древесных отходов в топках с кипящим слоем // Экология и промышленность, Харьков: ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 2016 – Вип. 2 – с. 73-76. 2. Півненко Ю. О. та ін. Дослідження псевдозрідження полідисперсних бінарних систем у топках киплячого шару // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, Київ: КНУБА, 2017 – Вип 22 – с. 43-48. 3. Пивненко Ю. А.  та ін. Экспериментальные исследования сжигания биотоплива в кипящем слое // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, Київ: КНУБА, 2017 – Вип 23 – с. 52-59. 4. Пивненко Ю. та ін. Экспериментальные и теоретические исследования гидродинамики кипящего слоя древесного топлива  // MOTROL. – Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish Academy of sciences. – Lublin, 2015. – Vol. 17. – № 6. – S. 27-34. 5. Пивненко Ю. та ін. Интенсификация теплообмена кипящего слоя древесного топлива с поверхностью в топках кипящего слоя  // MOTROL. – Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish Academy of sciences. – Lublin, 2016. – Vol. 18. – № 6. – S. 51-58.
Основні публікації за напрямом