Про кафедру

Кафедра «Теплогазопостачання, вентиляції й використання теплових вторинних енергоресурсів» була утворена в 1930 році і є однієї з найстарших в університеті. У довоєнні роки тоді ще кафедру «Опалення й вентиляції» очолив доц. Ілик І.М., який згодом отримав звання професора. Викладачами були проф. Дененберг М.М., доц. Штерін та ін.

Перші роки існування кафедри були періодом її становлення: розроблялися й удосконалювалися навчальні плани, створювалася лабораторна база (зав. лаб. Пахомов), з’явилися перші наукові праці. Проф. Ілик І.М. випустив навчальні посібники «Опалювальні печі» і «Котельні установки». Кафедра вела підготовку кваліфікованих інженерів-будівельників в галузі опалення й вентиляції.

У роки війни кафедру очолив на нетривалий час проф. Буслаєв Л.М. (7.12.43-30.02.44), а потім його змінив доц., к.т.н. Лобаєв Б.Н. У цей час викладання вели доценти Афанасьєв А.Н., Горелік Я.І., Тилін Л.А., ас. Алітін Ю.Г. Під керівництвом доцента Гореліка Я. І. в Харкові була створена одна з перших у СРСР систем теплофікації.

У післявоєнні роки на кафедру прийшли: доц. Сребницький Б.Н., доц. к.т.н. Колобков П.С., доц. Лесін І.Е. і ас. Мороз Ф.Д. Після закінчення ХІБІ залишилися працювати на кафедрі ветерани війни доц. Ромашко В.В., ст. вик. Жихарь А.Е., ас. Новицька Н.В. Назва кафедри змінюється на «Кафедра теплопостачання й вентиляції». В 1949 р. Лобаєв Б.Н., переїхавши до Києва після захисту докторської дисертації, стає завідувачем кафедри в Київському інженерно-будівельному інституті, одночасно займаючи посаду директора НДІСТО (науково-дослідного інституту сантехнічного обладнання). У період з 1949 р. по 1989 р. кафедру очолював Колобков Павло Сергійович, з 1956 р. – д.т.н., професор, з 1982 р. – заслужений діяч науки УРСР, один із засновників наукового-технічного напрямку «Використання теплових вторинних енергоресурсів». У міру розширення кафедри її викладацький склад поповнювався новими співробітниками: ст. вик. Русланов В.Я., доц. Фрухт І.А., лаб. Цюпак Р.Е.

Наприкінці 50-х років на кафедру прийшли на посади доцентів висококваліфіковані фахівці-практики з виробництва: Губарєв Н.В., Молчанов Ф.М., Петренко В.І., Пешехонов М.І. В 70-і роки в колектив кафедри влилися: доц. Волков О.Д., доц. Биков М.В. (заслужений будівельник УРСР), доц., к.т.н. Новохацький Е.М., доц. Дьомін В.М., доц. к.т.н. Березюк М.В., доц. Гладкоскок В. П., ст. лаб. Ростовська Л.А. Із уведенням у навчальний план курсу “Газопостачання” назва кафедри змінилася на «Теплогазопостачання й вентиляція».

В 1979 р. відбувся поділ на дві самостійні кафедри: «Теплопостачання й вентиляція» (зав. кафедрою проф., д.т.н. Колобков П.С.) і «Газопостачання й теплотехніка» (зав. кафедрою доц., к.т.н. Новохацький Є.М.). На цю кафедру була переведена секція теплотехніки з кафедри “Машинознавства” (доц., к.т.н. Стороженко Л.В., доц. к.т.н. Богданова Л.М. й ін.), прийшов доц., к.т.н. Редько О.Ф.

Знову об’єднану кафедру в 1984 р. очолив, як і колись, проф. Колобков П.С., викладацький склад поповнили доц., к.т.н. Щєкін І.Р., доц., к.т.н. Черкашин Ю.В., доц. Лазарєв В.Д., доц., к.т.н. Ланцберг Н.Г., доц. Романтовський В.І., ас. Ільченко В.Т., доц. Уланченко І.І., доц. Поволочко В.Б. Працюючи на кафедрі, закінчили аспірантуру без відриву від виробництва й захистили кандидатські дисертації доц. Волков О.Д., доц. Ніколаєнко В.Е., доц. Шушляков О.В., доц. Красненко Т.І., доц. Поволочко В.Б. Після закінчення аспірантури з відривом від виробництва та захисту дисертацій залишилися на викладацькій роботі доц. Андоньев В.С., доц. Горовой А.М., доц. Харлампіді А.Д., доц. Басова Н.М., доц. Пуль В.М., доц. Чайка Ю.І., доц. Гвоздецкий О.В. Надалі професорами кафедри стали Волков О.Д., Ніколаєнко В.Є. (член-кор. академії будівництва України), Щекін І.Р. (член-кор. академії Технологічної Кібернетики України, заслужений винахідник України), Тарадай А.М. (член-кор. Інженерної Академії України, генеральний директор МРК «Теплоенергія», віце-президент міжгалузевої Асоціації «Укртеплоенерго»), Андон’єв В.С., Чайка Ю.І.

Розвивалася матеріально-технічна та лабораторна база кафедри, стенди «Закільцьована теплова мережа», «Центральний кондиціонер», «Вихровий пиловловлювач» не мали аналогів на пострадянському просторі.

У двотисячні роки після захисту дисертацій до колективу кафедри приєдналися її колишні випускники д.т.н. проф. Редько А.О. (наймолодший свого часу доктор технічних наук України, стипендіат ВР України для кращих молодих вчених 2012 року), к.т.н. доцент Бугай В.С., к.т.н. ас. Павловський С.В., к.т.н. доцент Болотських М.М., к.т.н. доц. Череднік А.Д., к.т.н. ас. Кулікова Н.В., к.т.н. ас. Бурда Ю.О., к.т.н. ас. Півненко Ю.О., а також випускник ХПІ к.т.н. доцент Свинаренко М.С. Значна кількість співробітників кафедри (Андон’єв В.С., Дьомін В.М., Жихарь А.Е., Ніколаєнко В.Є., Ромашко В.В., Шушляков О.В., Бугай В.С., Свинаренко М.С.) протягом її історії виконували численні адміністративні та громадські обов’язки проректорів, деканів, замісників декана, голів та членів профспілкового комітету. І це також є однією з традицій кафедри.

З 1990 року і до сьогодні кафедрою керує проф., д.т.н., академік Академії будівництва України, відмінник вищої освіти України Редько О.Ф.

За минулі роки кафедра підготувала більш 10000 спеціалістів не тільки для України, але й також для більше, ніж 30 країн світу.

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки з вищими навчальними і науковими закладами з Польщі: Познанською політехнікою, Опольською політехнікою.

Провідні викладачі кафедри постійно приймають участь у міжнародних науково-технічних конгресах та конференціях (Редько О. Ф., Тарадай О.М., Редько А. О.), проходять стажування за кордоном, налагоджують міжнародні партнерські зв’язки у закордонних відрядженнях (Пуль В. М.).

Фахівці з країн Європи (Польща) та Африки підвищують науковий рівень та статус, захищаючі дисертації докторів та кандидатів наук за профілем кафедри в Ученій Раді нашого університету.

Завдяки тісним зв’язкам кафедри зі світовими брендами (Danfoss, Herz, Rehau, Kann, Veza) кафедра не лише поліпшує лабораторну базу, але й підвищує заохочення студентів до навчального процесу шляхом проведення конкурсів випускних робіт.