Поволочко Валентина Борисівна

П.І.Б.Поволочко Валентина Борисівна
Посада, вчена ступінь, вчене звання, урядові та галузеві нагороди МОНПосада: доцент Вчений ступінь:– кандидат технічних наук Вчене звання: – доцент Урядова нагорода:відсутні
Основна інформація: університет та рік закінчення, основні дисципліни (2-3 шт.), наукові інтереси (5-10 слів)Закінчив: Харківський інженерно-будівельний інститут  у 1986 р. Основні дисципліни: «Термодинаміка та теплопередача», «Теоретичні основи теплотехніки», «Теплогазопостачання та вентиляція», «Будівельна теплофізика та опалення»; «Сантехобладнання   будівель і споруд « Наукові інтереси: тепломасообмін, теплопередача, термодинамічні процеси теплових машин
Посилання на аккаунти в наукометричних базах (Scopus, WebofScience, Google академії)відсутні  
Основні публікації за напрямом