Методичні вказівки

Колектив кафедри ТГВ і ТВЕР плідно працює над підготовкою навчально-методичних матеріалів. За останні роки викладачі кафедри кожного року готують до 30 нових найменувань монографій, навчальних та навчально-методичних посібників, текстів лекцій, методичних вказівок до лабораторних, практичних, індивідуальних та самостійних робіт, ознайомлювальних, навчальних, виробничих та переддипломних практик, а також підготовки бакалаврських та магістерських робіт. Сучасному оновленню методичного забезпечення допомагає не лише університетський редакторський відділ, але й взаємовигідне співробітництво з колегами з інших вишів та профільних установ.

В умовах сучасного швидкоплинного розвитку інформаційного світу правила, вимоги та навіть зміст окремих навчальних дисциплін змінюються настільки миттєво, що вчасне оновлення методичного забезпечення навчального процесу набуває вирішального значення для забезпечення якісної підготовки фахівців.