Кулікова Наталія Валеріївна

П.І.Б.Кулікова Наталія Валеріївна
Посада, вчена ступінь, вчене звання, урядові та галузеві нагороди МОНПосада: асистент Вчений ступінь:– кандидат технічних наук Вчене звання: – асистент Урядова нагорода:відсутні
Основна інформація: університет та рік закінчення, основні дисципліни (2-3 шт.), наукові інтереси (5-10 слів)Закінчив: Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури у 2010 р. Основні дисципліни: «Теплогазопостачання та вентиляція», «Теплогенеруючі установки». Наукові інтереси: установки для рекуперації теплової енергії, коефіцієнт корисної дії на теплових трубках, геотермальна енергія, тепломасоперенос, термодинаміка.  
Посилання на аккаунти в наукометричних базах (Scopus, WebofScience, Google академії)Google академія https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&authuser=3&user=9AIxfGEAAAAJ
Основні публікації за напрямом