Красненко Тетяна Іванівна

П.І.Б.Красненко Тетяна Іванівна
Посада, вчена ступінь, вчене звання, урядові та галузеві нагороди МОНПосада: доцент Вчений ступінь:– кандидат технічних наук Вчене звання: – доцент Урядова нагорода:відсутні
Основна інформація: університет та рік закінчення, основні дисципліни (2-3 шт.), наукові інтереси (5-10 слів)Закінчив: Харківський інженерно-будівельний інститут  у 1970 р. Основні дисципліни: «Використання ТВЕР та низько потенційних енергоресурсів у теплопостачанні», «Використання нетрадиційних та поновлювальних джерел для систем ТГПіВ та енергоефективні будівлі і споруди». Наукові інтереси: проблеми енергозбереження
Посилання на аккаунти в наукометричних базах (Scopus, Web of Science, Google академії)відсутні
Основні публікації за напрямом