Дяченко Сергій Володимирович

П.І.Б.Дяченко Сергій Володимирович
Посада, вчена ступінь, вчене звання, урядові та галузеві нагороди МОНПосада: завідувач лабораторії кафедри ТГВ і ТВЕР Вчений ступінь: немає Вчене звання: немає
Основна інформація: університет та рік закінчення, основні дисципліни (2-3 шт.), наукові інтереси (5-10 слів)Закінчив: Харківський національний університет будівництва та архітектури у 2013 р. Наукові інтереси: теплові насоси.
Посилання на аккаунти в наукометричних базах (Scopus, Web of Science, Google академії)Google Академия: відсутні Scopus: відсутні
Основні публікації за парямом