Докторантура

Здобуття наукового ступеня доктора наук в Університеті триває протягом 2-ох років і здійснюється за денною формою навчання.

Фінансування підготовки докторантів здійснюється за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, та за рахунок коштів фізичних та/чи юридичних осіб (на умовах договору).