Гладкоскок Володимир Петрович

П.І.Б.Гладкоскок Володимир Петрович
Посада, вчена ступінь, вчене звання, урядові та галузеві нагороди МОНПосада: доцент Вчений ступінь:– відсутній Вчене звання: – доцент Урядова нагорода:відсутні
Основна інформація: університет та рік закінчення, основні дисципліни (2-3 шт.), наукові інтереси (5-10 слів)Закінчив: Харківський інженерно-будівельний інститут у 1968 р. Основні дисципліни: «Експлуатація систем теплогазопостачання та вентиляції» Наукові інтереси: рідкометалеві теплоносії
Посилання на аккаунти в наукометричних базах (Scopus, WebofScience, Google академії)відсутні
Основні публікації за напрямом