Гвоздецький Олександр Вадимович

П.І.Б.Гвоздецький Олександр Вадимович
Посада, вчена ступінь, вчене звання, урядові та галузеві нагороди МОНПосада: доцент Вчений ступінь:– кандидат технічних наук Вчене звання: – доцент Урядова нагорода:відсутні
Основна інформація: університет та рік закінчення, основні дисципліни (2-3 шт.), наукові інтереси (5-10 слів)Закінчив: Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури у 1995 р. Основні дисципліни: «Теплопостачання промислових об’єктів» Наукові інтереси: нетрадиційні альтернативні джерела у теплопостачанні
Посилання на аккаунти в наукометричних базах (Scopus, Web of Science, Google академії)відсутні
Основні публікації за напрямом