Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри активно займається науковою діяльністю. Результати наукових робіт автори публікують в профільних виданнях, в тому числі учасників Scopus.

Окрім викладачів кафедри до наукової роботи також долучаються аспіранти та студенти. Серед останніх тем наукових робіт кафедри такі, як:

 • «Інфрачервоне опалення приміщень з використанням електричних панельних нагрівачів» (д.т.н., проф. Редько О.Ф., к.т.н., доц. Болотських М.М.)
 • «Підвищення ефективності роботи опалювально-вентиляційних і систем кондиціонування повітря» (к.т.н., проф. Чайка Ю.І., к.т.н., доц. Красненко Т.І., к.т.н., доц. Гвоздецький О.В., 2 студенти).
 • «Моделювання робочих процесів в топці водотрубного котла зі вторинним випромінювачем» (д.т.н., проф. Редько О.Ф., д.т.н., проф. Редько А.О., д.т.н., проф. Тарадай О.М., к.т.н., доц. Павловський С.В., аспірант Давиденко А.В.)
 • «Комбіновані системи вторинного тепла промислових підприємств та альтернативних джерел» (к.т.н., проф. Андон’єв В.С., доц. Романтовський В.І., доц. Гладкоскок В.П., к.т.н., доц. Басова Н.М.)
 • «Підвищення ефективності систем опалення та вентиляції будівель навчальних закладів» (к.т.н., доц. Свинаренко М.С., к.т.н., ас. Череднік А.Д.)

Також студенти приймають участь в науковій роботі через студентські наукові гуртки. Зараз діють 7 тематичних гуртків:

 • «Енергозбереження при експлуатації опалювальних і вентиляційних систем житлових, цивільних і промислових будинків» (докт. техн. наук, проф. Редько О.Ф., канд. техн. наук Чайка Ю.І.
 • «Підвищення ефективності очисти газоподібних середовищ від композиційних домішок (к.т.н. ас. Бурда Ю.О.)
 • «Підвищення ефективності використання природного газу житлово-комунальними і промисловими підприємствами» (канд. техн. наук, проф. Андон’єв В.С., канд. техн. наук, доц. Пуль В.Н., канд. техн. наук, доц. Басова Н.М.)
 • «Використання теплових вторинних енергоресурсів при модернізації технологічних ліній промислових підприємств» (проф. Редько А.О., ас. Павловський С.В., к. т. н Красненко Т.І.)
 • «Підвищення надійності і керованості систем теплопостачання» (докт. техн. наук, проф. Тарадай О.М, канд. техн. наук, доц. Поволочко В.Б., канд. техн. наук, доц. Гвоздецький О.В.)
 • «Розробка заходів щодо модернізації систем опалення, вентиляції цехів промислових виробництв» (доц. Гладкоскок В.П., к.т.н, ас. Череднік А.Д.)
 • «Розробка технологій монтажу сучасних систем опалення і гарячого водопостачання» (к.т.н., доц. Свинаренко М.В.)

Залучення студентів до наукової роботи кафедри та участь у студентських гуртках дає плоди у вигляді перемог у Всеукраїнських студентських олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Цього року другий тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція», який мав проходити в Одесі, було відмінено через карантинні обмеження, але наукова робота студента групи ТВГм-50 Антоненко Д. А. «Експериментальне дослідження густини теплового потоку інфрачервоних водяних опалювальних панелей» зайняла 2-ге місце в 2-му етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. За попередні роки призерами також ставали тодішні студенти кафедри ТГВ і ТВЕР Алфьоров С. О., Далудіна І. В., Лисенко Є. Г., Баранова А. С., Бартізель К. Л., Колмагоров А. В., до того ж Далудіна І. В. зуміла в один рік відзначитися двічі і в олімпіаді, і конкурсі.