Бурда Юрій Олександрович

П.І.Б.Бурда Юрій Олександрович
Основна інформація: університет та рік закінчення, основні дисципліни (2-3 шт.), наукові інтереси (5-10 слів)Закінчив: Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2013 рік. Основні дисципліни: «Термодинаміка та тепломасообмін» Наукові інтереси: 3D моделювання, проектування систем газоочистки, альтернативна енергетика.
Посилання на профіліhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=f5aK2EQAAAAJ&hl=ru
ORCID: 0000-0003-3470-1334
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222314325
https://publons.com/researcher/AAK-1750-2021/
Основні публікації за напрямом1. Бурда Ю.О. Аналітичне обґрунтування переваг мокрого газоочищення в коксовій промисловості // Науковий вісник будівництва, Харків: ХНУБА 2017 – вип. № 3 (том 89) с – 148 – 154. 2. Бурда Ю.О. Підвищення ефективності очистки коксового газу за рахунок впровадження трикутної насадки з хрестоподібними вирізами // Науковий вісник будівництва, Харків: ХНУБА 2017 – вип. № 4 (том 90) с – 211 – 215. 3. Бурда Ю.О. та ін. Уловлювання частинок бензолу в коксовому газі скруберами насадкового типу // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, Київ: КНУБА, 2017 – Вип. 22 – с. 31-37. 4. Бурда Ю.О. та ін. Підвищення ефективності очищення коксового газу від пилу, вуглекислого газу та парів формальдегіду в скруберах насадкового типу // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, Київ: КНУБА, 2017 – Вип. 23 – с. 44. 5. Бурда Ю. та ін. Очистка выбросов от коксовых печей с помощью скруббера насадочного типа // MOTROL. – Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish Academy of sciences. – Lublin, 2015. – Vol. 17. – № 6. – P. 62-69. (Видання включено у МНБД Index Copernicus). 6. Бурда Ю. та ін. Повышение эффективности улавливания паров нафталина в коксовом газе с помощью предварительного его охлаждения скрубберами насадочного типа // MOTROL. – Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish Academy of sciences. – Lublin, 2016. – Vol. 18. – № 6. – P. 59-67. (Видання включено у МНБД Index Copernicus). 7. Ю.О. Бурда та ін. Підвищення ефективності систем теплогенерації центрального теплопостачання.  // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання № 28 (2019), – с 36-40 
Авторські свідоцтва та патенти1. Авторське свідоцтво № 82282  «Трикутна насадка з хрестоподібними вирізами» від 16.10.2018 р. 2. Авторське свідоцтво № 84821  «Газорідинні кільця» від 24.01.2019 р. 3. Авторське свідоцтво № 84824  «Насадка з діаметральними отворами» від 24.01.2019 р. 4. Авторське свідоцтво № 84823  «Ромбовидна насадка з кільцями» від 24.01.2019 р. 5. Авторське свідоцтво № 84822  «Насадка коло з трикутними вирізами» від 24.01.2019 р.