Болотських Микола Миколайович

П.І.Б.Болотських Микола Миколайович
Посада, вчена ступінь, вчене звання, урядові та галузеві нагороди МОНПосада: доцент Вчений ступінь:– кандидат технічних наук Вчене звання: – доцент Урядова нагорода:відсутні
Основна інформація: університет та рік закінчення, основні дисципліни (2-3 шт.), наукові інтереси (5-10 слів)Закінчила:Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури  у 2006 р. Основні дисципліни: «Вступ до фаху»; «Метрологія та стандартизація»; «Організація облаштування газоконденсатних родовищ»; «Проектування облаштування газових родовищ». Наукові інтереси: Інфрачервоне опалення
Посилання на аккаунти в наукометричних базах (Scopus, Web of Science, Google академії)відсутні
Основні публікації за напрямком