Басова Наталія Михайлівна

П.І.Б.Басова Наталія Михайлівна
Посада, вчена ступінь, вчене звання, урядові та галузеві нагороди МОНПосада: доцент Вчений ступінь:– кандидат технічних наук Вчене звання: – доцент Урядова нагорода:відсутні
Основна інформація: університет та рік закінчення, основні дисципліни (2-3 шт.), наукові інтереси (5-10 слів)Закінчила:Харківський інженерно-будівельний інститут  у 1980 р. Основні дисципліни: «Сучасні системи та апарати підготовки природного газу»; «Тепломасообмін»; «Газопромислове обладнання та апарати»; «Тепломасообмінне обладнання»; «Термодинаміка та тепломасообмін (тепломасообмін)» Наукові інтереси: теплотехніка
Посилання на аккаунти в наукометричних базах (Scopus, Web of Science, Google академії)відсутні
Основні публікації за напрямком