Аспірантура

Кафедра ТГВ і ТВЕР завжди відзначалася дбайливим ставленням до власних кадрів. Не лише працевлаштування випускників, але й максимальне сприяння їхньому подальшому зростанню – цей принцип дотримувався неухильно з часів заснування. Саме тому навіть колектив кафедри складається переважно з власних випускників, а ті члени колективу, що не є випускниками кафедри своїм професійним рівнем та науковими інтересами чудово доповнюють наших випускників.

Кафедра готує аспірантів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». За останні 5 років успішно захистили дисертації кандидатів технічних наук 4 випускники кафедри, які вже стали нашими викладачами. Лише за останні роки керівниками аспірантів були д.т.н., проф. Редько О.Ф., д.т.н., проф. Тарадай О.М., д.т.н., проф. Редько А.О., к.т.н., проф. Чайка Ю.І., к.т.н., доц. Бугай В.С. Наразі керівниками аспірантів є д.т.н., проф. Редько О.Ф. та к.т.н., проф. Чайка Ю.І.